Uppgifter

Med Blikk Uppgifter får du fullständig och tydlig överblick över egna, delegerade, avslutade och försenade uppgifter. Alla samlade på ett och samma ställe.

Planera arbetet med hjälp av Blikks smarta uppgifter

 • Full koll på det som behöver göras
 • Håll koll på timmarna genom estimat och nedlagd tid
 • Samarbeta med dina kollegor
 • Lägg till checklistor och bifoga filer
 • Rapportera tid mot uppgifter

Låt inga uppgifter falla mellan stolarna

Blikk Uppgifter samlar alla uppgifter på ett och samma ställe vilket gör det enkelt att se vilka uppgifter som är klara och vilka som behöver skyndas på. Du kan även se status på alla de uppgifter du har skapat för dig själv samt de som du delegerat till dina medarbetare. Under Mina uppgifter ser du en vy över dina planerade uppgifter under de kommande fem dagarna och här listas även alla uppgifter som inte har ett slutdatum.

Full koll på tiden

Hur lång tid tror ni att uppgiften ska ta, och hur mycket tid har ni faktiskt lagt ner? Varje uppgift kan få en estimerad tid där man sedan kan följa vem som arbetat med uppgiften och när. Genom att arbeta med tidsestimering effektiviserar ni er planering och ökar sannolikheten att alla uppgifter görs i tid.

Förutom att välja en ansvarig till uppgiften kan du även sätta ett datum då du vill att uppgiften ska vara utförd, koppla den till en kund, och rapportera tid mot den.

Bifoga filer och skapa checklistor med deluppgifter

Du kan skapa smarta checklistor över vad som behöver göras, kopplat till den specifika uppgiften. Varje deluppgift går att bocka av, och du kan när som helst lägga till fler deluppgifter om det dyker upp saker som måste göras. Du kan även välja att lägga till filer till uppgiften, exempelvis bilder och andra viktiga dokument som ni vill koppla till uppgiften.

Teamwork!

Samarbeta med dina kollegor enkelt och smidigt. Delegera uppgifter och fördela arbetet mellan er. Alla berörda medarbetare ser uppgifter de är medlemmar av på sin egen uppgiftstavla. För att underlätta samarbetet ytterligare finns den smarta taggningsfunktionen och kommentarsflödet.

Passar för

Bransch

 • Konsult & IT
 • Bygg & Entreprenad
 • Rekrytering & Bemanning
 • Marknad & kommunikation
 • Ekonomi & redovisning

Anställd

 • Se dina uppgifter för dagen och vilka som är försenade
 • Skapa tidsbestämda uppgifter
 • Koppla uppgifter till en kund eller kontakt
 • Skapa smarta checklistor med deluppgifter och bocka av dem när de slutförts
 • Delegera uppgifter till dina medarbetare

Teamet

 • Låt inga uppgifter ramla mellan stolarna
 • Tydlig översikt över kommande och försenade uppgifter
 • Bifoga beskrivning, bilder och dokument till uppgiften
 • Effektiviserar ert arbete och bygger starkare team

Integrera Blikk med andra system och minska manuell hantering 

Med integrationskopplingen till Visma eEkonomi, Visma Administration och Fakturering får du fullständig koll på projekten hela vägen fram till fakturering.

Läs mer

Fortnox-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

BL-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

Underlätta lönekörningen. I Blikk kan du exportera löneunderlag av det format som stöds av Visma Lön, Fortnox Lön, Crona Lön, Kontek Lön och Hogia Plus.

Läs mer

Underlätta dokumenthanteringen. Skicka viktiga avtal, offerter och andra dokument för e-signering till flera parter. Blikk tillhandahåller e-signering via Scrive och BankID. 

Läs mer