Analysverktyg & rapporter

Få full överblick och kontroll över din verksamhet. Följ upp, utvärdera och analysera viktiga nyckeltal som kostnader, intäkter, kunder, projekt och rapporterad tid.  

Se demo

Uppföljning och analys

Jobba med uppföljning, utvärdering och analys

  • Utvärdera lönsamheten i dina projekt och på olika kunder 
  • Underlätta projektredovisningen 
  • Se hur dina medarbetare använder sin tid  
  • Följ debiteringsgrader på både medarbetar- och avdelningsnivå 
  • Håll stenkoll på kostnader och intäkter 
  • Gör bättre prognoser, kalkyler och ta strategiska beslut

 

Business Intelligence och analysverktyg

Få full inblick i din verksamhet och ta välinformerade beslut med hjälp av realtidsgenererade rapporter. Jobba med uppföljning av all tidredovisning i Blikk och se hur ditt företag ligger till mot era nyckeltal/kpi:er. I dashboarden kan du se olika former av diagram och få en översikt i realtid. Du kan sortera och filtrera datan för att göra jämförelser och djupare analyser. När du skapat den analysinställning som du vill ha kan du välja att exportera dina tabelldata samt spara den som en mall bland dina favoriter – något som sparar tid och gör det enkelt för dig att göra samma analys vid ett senare tillfälle.

Analysverktyg
Analysera fakturerbar tid och debiteringsgrader

Analysera fakturerbar tid och debiteringsgrader

Behöver ditt företag öka lönsamheten? I analysverktyget kan du mäta specifika nyckeltal som till exempel andelen arbetad tid, fakturerbar tid och debiteringsgrader. Välj datumintervall och på vilken nivå du vill se din data t ex på kunder, enskilda rapportörer, avdelningar, projekt och aktiviteter. Möjligheterna är många och du kan även göra urval på t ex etiketter, ansvarig person, resultatenhet, tidskoder och mycket mycket mer.

Förbättra din projektredovisning och se projektekonomi

I Blikk får du ett kraftfullt verktyg för analyser och uppföljning av alla dina projektSe vilka kunder, arbetsordrar och projekt som är mest lönsamma. I rapporten visas upparbetade timmar, kostnader, intäkter och resultat. Du kan även välja att filtrera datan på t ex kund, huruvida jobbet är avslutat eller pågående, ansvarig projektledare och säljare   

 

Förbättra din projektredovisning och projektekonomi
Rapporter

Komplett statistik över all rapporterad tid

Vet du hur dina medarbetare använder sin tid? I Blikk kan du sfullständiga rapporter över det mesta t ex debiterade timmar, debiteringsgrad per medarbetare, nedlagd tid per arbetsmoment, aktivitet, projekt, arbetsorder och mycket mer. Förhandsgranska i Blikk och ladda ned excel-filer för vidare analys. Vill dina kunder ha ett mer detaljerat fakturaunderlag kan du även ladda ned alla tidrapporter inom en order, komplett med kommentar om vem som gjorde vad, och när.

Uppföljning av interntid och frånvaroorsaker

Är du intresserad av att veta hur dina anställda fördelar sin interntid över året, en specifik månad eller efter ett eget angivet datumintervall? I Blikk kan du följa upp er interntid genom att utgå från medarbetare, interntidskod eller en enskild avdelning. Därefter kan du smidigt exportera dina tabelldata och spara datainställningarna för att smidigt göra framtida analyser. Du kan även följa upp och få full koll på hur er frånvaro ser ut och se statistik över frånvaroorsaker som sjukdom, vård av barn och semester. Analysen ger en total överblick över frånvaro under olika tidsperioder och per anställd.

Analysera frånvaro

Demo av rapporter

Här berättar vi mer om hur du kan arbeta med analys och rapport i Blikk:

Vill ditt företag dra nytta av analys och rapporter i Blikk?

BLOGG

Projektmetoder som ger resultat – vilken väljer du?

Effektiva arbetssätt och väl beprövade projektmetoder kan ge alla projekt en skjuts framåt. Vilken är din favorit?

CASE

Västerås Revision

”Vi använder i huvudsak Blikk för att sköta tidredovisningen och faktureringen, men även för att följa upp och utvärdera lönsamheten på våra projekt.”

BLOGG

Så lyckas du med uppföljningen av dina projekt

Här berättar vi mer om varför projektuppföljningen är viktig samt hur du gör för att lyckas med detta moment.