Kvittohantering

Slipp alla kvittohögar en gång för alla. Fota kvitton och registrera dina utlägg digitalt med Blikks mobilapp. Minska administrationen och få mer tid över till andra mer värdeskapande uppgifter!

Se demo

Kvittohantering

Förenkla administrationen med Blikks kvittohantering

 • Slipp alla kvittohögar och borttappade kvitton
 • Fota och registrera kvittot direkt på plats, med Blikks mobilapp
 • Minska den manuella hanteringen med hjälp av kvittotolkning
 • Kvitton och utlägg skickas direkt för attest till attestansvarig
 • Låt din ekonomibyrå granska alla utlägg via egen portal i Blikk
 • Effektiviserar löneadministrationen med flera timmar varje månad

Smidig kvittohantering i app

Med Blikks kvittohantering blir det enklare att hantera dina utlägg. Genom att fota kvittot med din mobil direkt när köpet har gjorts kan du vara säker på att få med alla kostnader. Du kan även välja om utlägget ska kopplas till en order och faktureras vidare till kund eller om utlägget är privat och ska läggas på din lön.

Med tilläggstjänsten kvittotolkning kan du  minska den manuella hanteringen ytterligare. Tolkningen fungerar i både desktop och mobilappen och läser in datum, belopp och moms. Med tid lär sig tolkaren att känna igen samt föreslår hur olika typer av kvitton ska konteras.

Kvittohantering mobilapp
Bokför kvitto

Bokför kvittot direkt

Du kan markera om inköpet är gjort med ett privat kort eller företagskort. Ett privat utlägg ska ersättas på din lön och kommer därmed att redovisas på ditt löneunderlag. Köp som gjorts med företagskort innebär att man använt företagets pengar, vilket betyder att det ska kopplas mot din bokföring. Tack vare Blikks sömlösa integrationer mot de vanligaste ekonomisystemen så blir detta väldigt enkelt. Genom att skapa ett verifikat när du bokför ditt kvitto kommer det automatiskt att skapas ett verifikat i ert ekonomisystem.

Smidig attest av kvitton och utlägg

För att ett kvitto eller utlägg ska komma med på löne- och fakturaunderlag måste det attesteras av en attestansvarig person. Vem som är attestansvarig eller om du är din egen attestant ställer du enkelt in i Blikks inställningar. Det registrerade kvittot skickas sedan automatiskt för godkännande till attestansvarig som får en notis om att det finns utlägg att godkänna.

 

Attestera kvitton
Effektivisera kvittohanteringen - bjud in din ekonomibyrå

Effektivisera kvittohanteringen – bjud in din ekonomibyrå till Blikk

Genom att bjuda in din ekonomibyrå till Blikk, via vår kostnadsfria partnerportal, kan du effektivisera företagets rutiner med kvitton ytterligare, och samtidigt minska administrationen med flera timmar varje månad. Partnerportalen tillåter din byrå att se de tidrapporter och utlägg som du och dina medarbetare har registrerat, vilket gör att de slipper arbetet med att jaga in underlag varje månad.

Passar för

Rapportör

 • Du minskar risken att tappa bort viktiga kvitton
 • Fota och registera ditt kvitto direkt på plats med Blikk mobilapp
 • Välj om utlägget ska faktureras vidare till kund eller läggas på din lön
 • Tillgång till historik över dina rapporterade utlägg så att du inte glömmer något
 • Smidig attestering av dina utlägg direkt i Blikk

Attestant

 • Spara tid och slipp jaga in underlag varje månad
 • Du får en notis i Blikk varje gång du har ett utlägg att attestera
 • Tillgång till historik över tidigare godkända utlägg
 • Låt ekonomibyrån granska utlägg via kostnadsfria partnerportal

Ekonomiansvarig/byrå

 • Slipp alla kvittohögar och borttappade kvitton
 • Via Blikks kostnadsfria partnerportal kan du granska kvitton och utlägg
 • Minska dubbelarbete i flera system och manuell hantering
 • Effektivisera och underlätta inför lönekörning
 • Ju fler användare i Blikk, desto mer tid sparar du på varje enskild granskning

Demo av kvittohantering

Här berättar vi mer om hur du kan arbeta med kvittohantering i Blikk:

Vill ditt företag dra nytta av kvittohantering i Blikk?

BLOGG

7 goda anledningar att digitalisera företagets kvittohantering

Här är alla anledningar du behöver för att övertyga företagsledningen om att digitalisera er hantering av kvitton.

CASE

Diem Ekonomibyrå

”Med Blikk får vi många viktiga funktioner samlade på ett ställe. Detta gör att vi kan minska ner på antalet program, vilket i sin tur leder till minskade kostnader.”

BLOGG

Nio tips för en smidigare utläggshantering

Företag har mycket att vinna på att effektivisera sin utläggshantering. Men hur lyckas man egentligen med detta?