Avtalshantering

Trött på att leta avtal i pärmar och mappar? Blikk ger dig ett enkelt och strukturerat sätt att hantera företagets avtal digitalt. Alla  dokument samlas i ett överskådligt register och kan förses med bevakningsdatum samt skickas ut för e-signering.

Se demo

Avtalshantering

Digital avtalshantering med e-signering

  • Samla dina avtal online och få full koll på interna och externa handlingar
  • Lägg till avtalsperioder, bevakningsdatum, uppsägningsperioder för att se när avtal är på väg att löpa ut eller måste förnyas
  • Jobba med behörighetsstyrning så att rätt person har tillgång till rätt handlingar
  • Skicka ut avtal och andra dokument för e-signering till flera parter (via Scrive & BankID)
  • Minska administrationen och öka säkerheten

 

Samla alla avtal på ett och samma ställe

Blikk gör det enkelt att digitalisera företagets avtalshantering. Genom att samla interna och externa handlingar online, i ett överskådligt register, får du en god överblick samtidigt som du enkelt kommer åt dem när du behöver – både via dator och i mobilappen.

I det digitala registret kan du se alla dina anställnings-, kund- och leverantörsavtal samt söka och filtrera på avtalstyp, ansvarig och motpart. Lägg till avtalsperioder, bevakningsdatum och uppsägningsperioder för att hålla koll på när avtal är på väg att löpa ut eller måste förnyas.

Signera avtal digitalt

Underlätta avtals- och dokumenthanteringen ytterligare genom att skicka ut viktiga handlingar för e-signering. Signeringen kan initieras på alla PDF-dokument som laddas upp under avtal, kontakter, order och affärsmöjligheter.

Ladda upp dokumentet, ställ in behörigheter och ange vem eller vilka som som ska signera det och i vilken ordning. Avtalet skickas sedan ut för godkännande och signering via säkra metoder såsom BankID.

 

Mindre administration och ökad säkerhet

En digital avtalshantering underlättar administrationen och ger flera fördelar för verksamheten. Eftersom alla handlingar finns samlade på ett ställe slipper du och dina kollegor leta efter avtal i pärmar och mappar, vilket sparar er mycket värdefull tid som kan läggas på viktigare uppgifter.

Genom att arbeta med behörighetsstyrning kan du bestämma vilka medarbetare som ska ha tillgång till vilka avtal och därigenom öka säkerheten. E-signeringarna bidrar även dem till en ökad säkerhet samtidigt som de effektiviserar flödet vid onboarding av nya medarbetare och kunder.  

Demo av avtalshantering

Här berättar vi mer om hur du kan arbeta med avtal:

Vill ditt företag dra nytta av avtalshantering i Blikk?

redovisningsbranschen trender

BLOGG

5 tips för att minska betalningstiderna och öka lönsamheten

Här delar vi med oss av en handfull tips som hjälper dig att minska betalningstiderna och öka lönsamheten!

Eric Cedergren

CASE

RecPro

”Som konsultföretag vill vi ägna maximal tid åt våra kunduppdrag. Då är det en enorm fördel att ha all data samlad i Blikk, medarbetarna får en bra överblick samtidigt som det är väldigt lätt att hitta information.”

resursplanering

BLOGG

Har du koll på de olika avtalstyperna?

Som företagare är det vanligt att man ingår avtal. Men vad innebär egentligen detta? Och vilka avtalstyper finns det? Här reder vi ut alla frågetecken.