Avtalshantering

Med Blikk får du ett komplett avtalshanteringssystem som underlättar avtalshanteringen avsevärt. Du får full kontroll och överblick över alla leverantörsavtal, kundavtal och interna avtal.

Avtalshantering med avtalsöversikt och e-signering

 

  • Få full kontroll och överblick över alla dina avtal
  • Lägg till avtalsperioder, bevakningsdatum, uppsägningsperioder och se när avtal är på väg att löpa ut eller måste förnyas.
  • Jobba med behörighetsstyrning så att rätt person har tillgång till rätt avtal
  • Skicka ut avtal och andra dokument för e-signering till flera parter (via Scrive & BankID)

 

Samla alla avtal på ett och samma ställe

I ett överskådligt avtalsregister samlar du företagets interna och externa avtal så att du enkelt kan komma åt dem när du behöver dem. I avtalsregistret kan du se alla dina avtal och även söka och filtrera på bl a avtalstyp, ansvarig och motpart. Lägg till avtalsperioder, bevakningsdatum, uppsägningsperioder för att enkelt håll koll på när avtal är på väg att löpa ut eller måste förnyas.

Ladda upp nya avtal och skicka för e-signering

Underlätta avtals- och dokumenthanteringen genom att skicka viktiga dokument för e-signering. Signeringen kan initieras på alla PDF-dokument som laddas upp under Avtal, Kontakter, Order och Affärsmöjligheter. Ladda upp dokumentet, ställ in behörigheter samt ange vem eller vilka som som ska signera dokumentet och i vilken ordning. Avtalet skickas sedan ut för godkännande och signering. Blikk integrerar och samarbetar med Scrive, den nordiska marknadsledaren inom e-signering och digital identifiering.

Integrera Blikk med andra system och minska manuell hantering 

Med integrationskopplingen till Visma eEkonomi, Visma Administration och Fakturering får du fullständig koll på projekten hela vägen fram till fakturering.

Läs mer

Fortnox-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

BL-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

Underlätta lönekörningen. I Blikk kan du exportera löneunderlag av det format som stöds av Visma Lön, Fortnox Lön, Crona Lön, Kontek Lön och Hogia Plus.

Läs mer

Underlätta dokumenthanteringen. Skicka viktiga avtal, offerter och andra dokument för e-signering till flera parter. Blikk tillhandahåller e-signering via Scrive och BankID. 

Läs mer